Krenar.be - Informata juridike dhe privacy


T� p�rgjithshme

K�to kushte t� p�rdorimit jan� t� vlershme n� ueb faqet:

bullet http://www.krenar.be
bullet http://seo.krenar.be
bullet http://sondazh.krenar.be
bullet http://e-posta.krenar.be
bullet http://googleshqip.krenar.be
bullet http://www.krenar.eu
bullet http://www.liveradio.be
bullet http://www.kombetarja.info
bullet http://www.kombetarja.net
bullet http://www.luajonline.com
bullet http://www.luajonlin.info
bullet http://www.new-software.biz
bullet http://www.new-software.us
bullet http://www.msnshqip.com
bullet http://www.shqipmessenger.com
bullet http://www.shqiptoolbar.com
bullet http://www.shqiptoolbar.net
bullet http://www.shqiptoolbar.info

Duke p�rdorur k�to ueb faqe ju jeni dakord me kushtet e p�rdorimit. N� vijim vet�m ueb faqja krenar.be do t� p�rdoret (p�rve� gj�rave speciale q� i takojn� vet�m nj� faqes) me mendimin p�r t� i p�rfshir� t� gjitha k�to faqe.

T� drejtat e pron�s

Tekstet, vizatimet, fotografit, filmat, data, softuer�t, emrat, markat, logot dhe pjes� t� tjera n� k�t� ueb faqe jan� t� mbrojtura nga drejtat intelektuale dhe i takojn� krenar.be ose personave t� tret. �sht� e ndaluar q� pa dakord t� shkruan me krenar.be q� t� riprodhohet, ndryshohet, b�hen publike, distribuohen, d�rgohen, apo t� shit�n ose t� jep t� drejt�n personave t� tret.

Ti je dakord q�:

bullet Informatat mos t� i p�rdor n� nj� m�nyr� t� paligjshme dhe ilegale.
bullet Jo p�rdorim i ueb faqes kur ueb faqe do t� prishet, ndryshohet, nd�r prehet, ndalet apo b�het m� pak efektiv.
bullet K�t� ueb faqe mos me p�rdoruar p�r transmision p�r viruse apo material ilegale ose n� nj� m�nyr� q� nuk �sht� i sjellje e mir�.
bullet K�t� ueb faqe mos t� p�rdorur p�r t� vjedhur t� drejtat intelektuale e personave natyror, personat e drejt�sis� ose bashk�si, sikurse pa ndaluar drejtat e pron�s intelektuale.
bullet K�t� ueb faqe mos t� p�rdorur p�r postimin e reklamave p�r publicitet pa t� drejt�n paraprake nga administrator�t e krenar.be.

Nga keqp�rdorimi prej teje t� drejt�s intelektuale, drejtat t� tjera nga krenar.be apo personave t� tret, lidhesh ju q� t� shp�rblen krenar.be apo personave t� tret, n� m�nyr� q� t� lirohesh nga d�nimi.

T� dh�nat personale

Krenar.be nuk i marr informatat personale vet�m kur personi e k�rkon n� m�nyr� t� till�.
Kur e shkruan nj� e-post ose e mbush kontakt formularin i jep ti krenar.be t� drejt�n q� ti incizon t� dh�nat e tuaja n� baza t� dh�nave me mendimin p�r profil t� p�rdoruesit, mir�mbajtja e klient�ve, k�rkim tregtar apo kontaktin nga ne n� e-post ose n� post. K�to informata nuk do tu u jepen personave t� tret ose partner�ve, kjo nuk vlen n�se ju e shkruani nj� koment n� Shoutbox ose n� Forum at�her� t� gjith� kan� mund�si me marr e-postin t�nd ose informatat q� ju i shkruani atu.

Informata elektronike p�r kontaktim munden t� p�rdoren p�r e-post marketing vet�m nga krenar.be

T� dh�nat jo-personale

Krenar.be mundet t� merr anonim informatat q� nuk jan� personale, sikur shfletuesin, IP-adres, programin e drejtimit t� kompjuterit t�nd, ose n�p�rmjet ueb adres�n q� ke ardhur n� ueb faqen krenar.be, ose nga faqja q� largohesh.

Krenar.be dhe n�n faqet p�rdorin "Google Analytics" p�r t� mbledhur informatat rreth trafikut n� ueb faqen krenar.be, n�se d�shiron t� dish holl�sit� se cilat informata i mbledh kliko "Google Analytics".

P�r t� vendosur reklama n� ueb faqen ton ne p�rdorim Google Adsense, e cila mundet t� bazohet n� informatat rreth interesave tuaj dhe vendos reklama. Interesat tuaja merren nga t� gjithat ueb faqet tuaja q� i viziton dhe t� cilat p�rdorin Google Adsense.
Krenar.be ose n�n faqet nuk kan� qasje n� k�to informata q� merren nga Google p�r reklama.

Cookies

N� koh� q� ti e viziton krenar.be ne automatikisht e vendosim nj� 'cookie' n� kompjuterin t�nd. K�to informata na vyejn� neve p�r t� b�r� ueb faqen m� t� mire dhe p�r t� ndryshuar q� t� ju p�rshtatet m� mire. Me shumic�n e shfletuesve t� Internetit ke mund�si t� ndalosh ose t� fshin� nga kompjuteri juaj. N�se n� nj� vizit� i pranon k�to cookies, k�to cookies munden t� p�rdoren her�n e ardhshme q� lidhesh me ueb faqen krenar.be.

IP adresa

N� forum, lib�r vizitor�sh, kontakt formular dhe n�se viziton faqe q� nuk eksiton incizohet ruhet IP-adresa. Nganj�her� �sht� edhe IP-adres i nj� "Proxy server" n� mes t� kllapave. Q�llimi k�tu �sht� q� t� rritet integriteti dhe v�rtet�sia i mesazheve q� dikush t� shkruan n� em�r t� nj� personit tjet�r. N� gjendje kur dikush b�n akuza p�r sjellje jo t� ligjshme mundemi ne t� d�rgojm� IP-adresen tek institucione e drejt�sis�. Dhe personi qe b�n keqp�rdorim do t� ju ndalohet hyrja n� ueb faqe duke ju bllokuar "IP adresa" apo "Proxy adresa".

Informacione n� ueb faqe

Informatat, softuer�t, produktet dhe sh�rbimet q� n� k�t� faqe jepen, munden q� te kan� gabime n� m�nyra t� ndryshme. Krenar.be nuk �sht� p�rgjegj�s p�r besueshm�rin�, kohen apo thjesht�sin� e informatave. K�to informatat jepen dhe vendosen pa nj� form� te garantimit. Krenar.be nuk �sht� p�rgjegj�s p�r viruset edhe pse ne kemi b�re shum� gj�ra p�r t� ndaluar k�t� dhe n� t� ardhmen do t� japim maksimumin. Krenar.be e ka te drejt�n q� n� �do moment ta ndryshoj informacionin n� ueb faqe.

Lidhjet n� faqen krenar.be

Kjo ueb faqe mundet t� vendos lidhje drejt ueb faqeve tjera. Krenar.be nuk �sht� p�rgjegj�s p�r informatat q� i japin ato ueb faqe.

Lidhje n� ueb faqe tjera drejt krenar.be

Lidhja q� d�rgohen n� ueb faqen krenar.be duhet t� d�rgohen n� Start Faqe. Faqet q� p�rdorin frames p�r nj� pjes� t� ueb faqes jan� t� ndaluara pa pas t� drejt�n paraprake.

Fjal�kalimi dhe pjes�t e siguruara t� faqes

Ju duhet ta keni nj� t� drejt�n p�r ti vizituar k�to faqe. Lexo T� dh�nat personale p�r t� m�suar m� shum�.

Shoutbox, Lib�r Vizitor�sh dhe Forum

�do person q� e keq p�rdor k�to p�r reklama t� ueb faqes tyre apo n�se shan n� k�to do t� bllokohen.

Toolbar

Kjo privacy policy nuk vlen p�r toolbaret.

Ligji dhe drejt�sia

Ligji i Belgjik�s �sht� p�rgjegj�s p�r k�t� faqe! �do keqp�rdorim i k�saj ueb faqes do t� d�rgohen n� gjy�in e Belgjik�s n� Brugge.

versioni 1.53 p�rdit�suar nga Krenar n� dat�n 3 shkurt 2010.